ජාතික රෝහලට මාරාන්තික හෘද රෝගයක් !

GettyImages-679212908-1
දුම්රියේ ගැටලු රැසක්
December 19, 2017
cartoon 01
2017/12/10
January 2, 2018
Show all

ජාතික රෝහලට මාරාන්තික හෘද රෝගයක් !

image_f4a42398e0

කොළඹ ජාතික මහ රෝහලේ හෘද රෝග ශල්‍යාගාරය අලුත්වැඩියා කිරීමට බව කියමින්, දැනට එක් කොටසක් වසා දමා මේ වන විට මාස 18ක් වී තිබිය දී මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර තිබූ ඒකකය ද වසා දැමීමට සැලසුම් කර තිබේ.
හෘද රෝගීන් සම්බන්ධ සියලු පරීක්ෂණ කටයුතු හා ශල්‍යකර්ම සිදු කරන ඕ.ටී.ජේ. (OTJ) ශල්‍යාගාරය මගින් වසරකට සැත්කම් දහසක් පමණ කරමින් තිබිණ. එය අඩකින් පමණ අඩාළ වී තිබිය දී අනෙක් ශල්‍යාගාරය වූ ඕ.ටී.සී. (OTC) අංශය ද වසා දැමීමට සූදානම් වේ. එයින් වසරකට ශල්‍යකර්ම නවසියයත්, දහසත් අතර සංඛ්‍යාවක් සිදු කරන බව අනාවරණය වේ. ශල්‍යාගාරය වසා දැමීමෙන් පෞද්ගලික අංශයට යා නොහැකි රෝගීන් විශාල පිරිසක් මේ වන විටද මියගොස් ඇති බව හෙළි වේ.
ජාතික රෝහලේ අතිශය සංවේදීම මෙම හෘද රෝග අංශය නවීකරණය මුවාවෙන් වසා දමා තිබීම නිසා පෞද්ගලික අංශයට සැලකිය යුතු රෝගීන් පිරිසක් යොමු වී ඇති බවද, පෞද්ගලික අංශ සමඟ මෙවැනි ජාවාරම් කරන පිරිසකගේ කුමන්ත්‍රණයක් මේ අලුත්වැඩියා කිරීම්වලට මුවා වී ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවටද චෝදනා එල්ල වී තිබේ.


ගයාන් රූපසිංහ