දඹුල්ලේ මහජන මුදල් අවභාවිතාවක්

nhdtydthfth
සතර උගත් දරු කැළ ඇවිදිති බඩ ගා නිතර විකුම් පෙන්වයි කාසිය මුර ගා
December 19, 2017
ලුwshaetuw56
නෑහින්න දිරිය පුරවැසි චිත්‍ර තරගයක්
December 19, 2017
Show all

දඹුල්ලේ මහජන මුදල් අවභාවිතාවක්

fy7uo

ඉකුත් රජය සමයේ ලක්ෂ 300 කට අධික වියදමින් දඹුල්ල ආර්ථීක මධ්‍යස්ථාන භූමියේ ඉදිකරන ලද දෙමහල් බැංකු සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල නිසි ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන බව වාර්තා වේ. එබැවින් එය පරිහරණය සඳහා නුසුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් බවට ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මගින් ග්‍රාමීය ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
මේ අතර මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා මීට වසර හතරකට පෙර එවකට සමූපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබූ සතොස ආයතනය විසින් විෂයභාර අමාත්‍යවරයාගේ හිතවෙතෙකුට භාර දී ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.
මේ වන විටත් අදාළ ගොඩනැගිල්ලේ වහලයේ ඇස්බැස්ටෝස් හා සිවිලිම් කොටස් මෙන්ම විදුලි උපකරණද අතුරුදහන්ව ඇති බවත් වර්ෂා ආදියට ගොදුරු වීමෙන් ගොඩනැගිල්ල තවදුරටත් විනාශ වීමට ලක්ව ඇති බවත් වාර්තා වේ.
කෙසේ වුවද අමාත්‍යාංශ විෂය පතයක් හෝ නීතිමය කටයුතු සිදුකිරීමට හෝ අයෙක් නොමැති වීමෙන් විශාල ලෙස ජනතා මුදල් අවභාවිතා වීමට ඉඩහැර ඇත.


වසන්ත මොහොට්ටාල