නෑහින්න දිරිය පුරවැසි චිත්‍ර තරගයක්

fy7uo
දඹුල්ලේ මහජන මුදල් අවභාවිතාවක්
December 19, 2017
Foto1-365x235
පලස්තීන සහයෝගීතාවයට සම්මන්ත්‍රණයක්
December 19, 2017
Show all

නෑහින්න දිරිය පුරවැසි චිත්‍ර තරගයක්

ලුwshaetuw56

කලුතර, නෑහින්න දිරිය පුරවැසි සමිතිය මගින් සංවිධානය කරන ලද චිත්‍ර තරගයක් පසුගියදා පැවැත්වුණි. ඒ සඳහා නෑහින්න හා වඩුගම ප්‍රදේශවල දරුවන් තම නිර්මාණ ඉදිරිපත් කර තිබුණි. තරගාවලියේ ත්‍යාග හා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය පසුගියදා එම ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වුණි. නෑහින්න විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ලේඛකාධිකාරී සුමිත් ජයසේකර, දොඩංගොඩ පොලිස් ස්ථානාධිපති මෙන්ම එම දිරිය පුරවැසි සමිතියේ සභාපති, ලේකම් ඇතුළු සාමාජිකයන් මෙන්ම ප්‍රදේශයේ දරුදැරියන් හා දෙමව්පියන්ගේද සහභාගීත්වයෙන් උත්සවය පැවැත්වුණි. මේ අතර ත්‍යාග හා සහතිකපත් ප්‍රදානයෙන් අනතුරුව ප්‍රදේශයේ දරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ප්‍රසංගයක්ද පැවැත්වුණි.


විමුක්තිනී සතරසිංහ