රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පල්ලේකැලේදී විරෝධතාවයක

Foto1-365x235
පලස්තීන සහයෝගීතාවයට සම්මන්ත්‍රණයක්
December 19, 2017
GettyImages-679212908-1
දුම්රියේ ගැටලු රැසක්
December 19, 2017
Show all

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පල්ලේකැලේදී විරෝධතාවයක

DSC09223

විල්ගමුව ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පිරිසක් විසින් පසුගියදා පල්ලේකැලේ දී නිහඩ විරෝධතාවයක් දක්වන ලදී. ඒ මධ්‍යම පළාත් සභාවේ නොසැලකිලිමත් හා වගකීම් විරහිත ක්‍රියාපිළිවෙත සම්බන්ධයෙන් හා එමගින් ඔවුන් වෙත සිදුව ඇතැයි කියන අසාධාරණයක් සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කිරීමටය.
පළාතේ පාසල් තුළ පවතින ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පසුගිය කාලය තුළ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අයදුම්පත් කැඳවා තිබුණි. එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව රැකියා ලබා දීම සඳහා තරග විභාගයක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණාද පසුව එම පළාත් සභාවේ තීරණයකට අනුව විල්ගමුව ඇතුළු දුෂ්කර ප්‍රදේශ කිහිපයකට සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවා තිබුණි.
එම සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව රැකියා අපේක්ෂවෙන් සිටි උපාධිධාරින් වෙත නොසිතු මොහොතක දැනුම් දී තිබුණේ තරග විභාගයකට මුහුණ දීමට සිදුවන බවයි. ඒ අනුව මේ සඳහා සූදානම් වීමට තමන්ට නිසි පරිදි කාලය නොලැබුණු බවත් මධ්‍යම පළාත් සභාවේ මෙම ක්‍රියාකලාපය ඉතා නොසැලකිලිමත් හා අසාධාරණ බවත් පවසන උපාධිධාරීන් චෝදනා කරන්නේ බොහෝ උපාධිධාරීන් පිරිසක් මෙම තරග විභාගය අසමත් වීමට එය හේතුවක් වූ බවයි. එබැවින් තමන්ට සිදු වූ අසාධාරණය හා අපහසුතාවය සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා කටයුතු කිරීම බලධාරීන්ගේ වගකීමක් බව ඔවුන්ගේ මතයයි.


එස්. ආර්. ලබුතලේ