මැකෝගෙන් අකිලට ටොක්කක්

zdgjguklf
ෆිනෑන්ස් කොම්පැනි කීපයක් අර්බුදයක !
January 2, 2018
කරාපිටිය බස් නැවතුම්පොළ භූමියේ වෙළෙඳ සංකීර්ණයක්
වජිර හිතවතුන්ට කඩ හදයි
January 8, 2018
Show all

මැකෝගෙන් අකිලට ටොක්කක්

deshapriya

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වෙන කාලසීමාව තුළ දිවයිනේ සියලුම පාසල්වල දරුවන් සහ එම දරුවන්ගේ දෙමාපියන් ඇමතීමට අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් ගත් උත්සාහයක් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා ඇතැයි වාර්තා වේ. සියලුම පාසල්වලට ඩිජිටල් තිරයක් ලබා දෙමින් කොළඹ සිට එකම වේලාවක එම තිරය හරහා දරුවන් සහ දෙමාපියන් ඇමතීමටත්, එය පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉලක්ක කර සිදු කිරීමටත් අමාත්‍යවරයා සැලසුම් කළ ද, මැතිවරණ කොමිසමේ මැදිහත් වීමෙන් එකී උත්සාහය අසාර්ථක වී ඇති බවත්, ඊට විකල්පයක් අනුගමනය කිරීමට අදාළ අමාත්‍යවරයා සැලසුම් සකස් කරමින් පවතින බවත් තව දුරටත් වාර්තා වේ.


එස්. කේ. ගමගේ