ළඟම පාසලෙන් ලොකු ගැහිල්ලක් !

gthdf
‘ලංකා’ හෙළි කිරීම්වලින් දයාසිරි වැඩ ගනී
January 2, 2018
ංෙටව'ාෙෞී
පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයට ආණ්ඩුවෙන් අතහිත
January 2, 2018
Show all

ළඟම පාසලෙන් ලොකු ගැහිල්ලක් !

djhzrth

ළඟම පාසල හොඳම පාසල වශයෙන් නම් කළ පාසල් ගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ටෙන්ඩර්වලින් ඉදි කිරීම් ලබාගෙන කටයුතු කරන කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මුදල් ගෙවීමේ දී මහා පරිමාණ කොමිස් ජාවාරමක් සිදු කරන බව හෙළි වේ.
මේ තත්ත්වය හෙළි වන්නේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා අයත් වන වයඹ පළාතෙන්ය. ගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම්වල ප්‍රමාණයට අනුව කොටස් වශයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ලබා දිය යුතු මුදල් ප්‍රමාද කරමින් සිටී. අනතුරුව සුළු මුදලක් මුදා හැර එම මුදල් ගෙවීමද  දේශපාලන ප්‍රබලයන් අනුමත කරන අය හට කොමිස් පිට ලබා දෙමින් සිටින බවට චෝදනා කෙරේ. මේ පිටුපස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රබලයන්ද සිටින බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.


ගයාන් රූපසිංහ