ෆිනෑන්ස් කොම්පැනි කීපයක් අර්බුදයක !

ංෙටව'ාෙෞී
පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයට ආණ්ඩුවෙන් අතහිත
January 2, 2018
deshapriya
මැකෝගෙන් අකිලට ටොක්කක්
January 2, 2018
Show all

ෆිනෑන්ස් කොම්පැනි කීපයක් අර්බුදයක !

zdgjguklf

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 05 වැනි දින නිකුත් කරන ලද නිවේදනයකට අනුව පෞද්ගලික මූල්‍ය සමාගමක් බංකොලොත් වී තවත් සමාගම් දෙකක් නීති විරෝධීව කටයුතු කිරීම නිසා බලපත්‍ර අවලංගු කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වා තිබේ.
තැන්පත්කරුවන් 4,092ක් වූ පිරිසකගේ රුපියල් කෝටි 350ක මුදල් තැන්පතු සහිත ‘සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී.’ නම් මූල්‍ය සමාගම 2014 සිට බංකොලොත්ව තිබී ඇති අතර, මහ බැංකුව දැන් ඒ බව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.
මුදල් තැන්පත්කරුවන් 2,501 දෙනෙකු රුපියල් ලක්ෂ හයකට අඩු මුදලක් තැන්පත් කර තිඛෙන බැවින්, ‘ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ තැන්පතු හා ද්‍රවශීලතා අරමුදල’ මඟින් ඔවුන්ගේ මුළු තැන්පත් මුදලම ගෙවීමට කටයුතු කරන බව දන්වා ඇත. මේ අනුව එම තැන්පතුකරුවන්ගේ මුදල් ගෙවීමට උපරිම වශයෙන් අවශ්‍ය වන්නේ රුපියල් කෝටි 150ක්ය. ඉතිරි තැන්පත්කරුවන් සඳහා ගෙවීමට රුපියල් කෝටි 200ක් අවශ්‍ය වී ඇත.
මෙයට අමතරව ‘ද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ක්‍රෙඩිට් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ෆිනෑන්ස් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ්’ යන සමාගම්වල නීතිමය ගැටලු මතු වී තිබෙන නිසා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ලියාපදිංචිය අවලංගු කර තිබේ.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර