කිරිඇල්ලගේ ගෝලයන්ට විශ්වවිද්‍යාල වරම්

3n9k8dyuy2jx
සීතල මැද අකුරු කරන දරුවෝ
January 8, 2018
elephant
විදේශ රැකියා එජාපයට පමණි
January 8, 2018
Show all

කිරිඇල්ලගේ ගෝලයන්ට විශ්වවිද්‍යාල වරම්

ශ්‍රීfgtjs

අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල තම දේශපාලන හිතවතුන්ට විශ්වවිද්‍යාල සේවාවන් සඳහා පත්වීම් ලබා දෙමින් ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ. පසුගිය රාජපක්ෂ ආණඩුව සමයේ සහ වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුව යටතේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නාවල ඇතුළු දිවයිනේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථාන 7කට බඳවා ගත් කම්කරු සේවකයන් රැසකගේ රැකියා අහිමි වීමේ අවදානමක් ද නිර්මාණය වී ඇත්තේ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සිය හිතවතුන්ට එම අවස්ථාව ලබා දීම හේතුවෙනි. නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවකයන් 37 දෙනෙකුගේ සේවය එළඹෙන දෙසැම්බර් 31 වැනිදායින් අවසන් වන බවට දන්වා ඇති අතර, මේ වන විටත් නවකයන් 16 දෙනෙකු බඳවා ගෙන ඇත. සේවය අහිමි වීමේ අනතුරකට මුහුණ පා සිටින සේවකයන් බඳවාගෙන තිබී ඇත්තේ දෛනික පදනම මතය. ලංකාව පුරා විවෘත විශ්වවිද්‍යාල මධ්‍යස්ථානවල මෙවන් සේවකයන් 100කට අධික ප්‍රමාණයක් සිටින බවද වාර්තා වෙයි. මේ සේවකයන්ගේ සේවා කැඩීම මාස තුනකට වරක් සිදු කර ඇත. මෙම සේවකයන් ඉවත් කර මෑන් පවර් ක්‍රමයකට සේවකයන් බඳවා ගැනීමටත්, තම හිතවතුන්ට පත්වීම් ලබා දීමටත් අමාත්‍යවරයා සැලසුම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.


එස්. කේ. ගමගේ