විදේශ රැකියා එජාපයට පමණි

ශ්‍රීfgtjs
කිරිඇල්ලගේ ගෝලයන්ට විශ්වවිද්‍යාල වරම්
January 8, 2018
දැයට කිරුළෙන්
දැයට කිරුළෙන් වෙන් කළ මිලියන 250ක් අතුරුදහන්
January 8, 2018
Show all

විදේශ රැකියා එජාපයට පමණි

elephant

විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශයේ විශේෂ නිලධාරියෙකු ලෙස මැදපෙරදිග ඇතුළු රටවල් කීපයකට පත් කරනු ලබන නිලධාරීන්ගේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා සුදුසුකම් කිසිවක් නොබලා ජාතික සේවක සංගමයේ සාමාජිකයන් සහ දූෂිතයන් පත් කිරීමේ සූදානමක් පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය වේ.
පවතින පුරප්පාඩු පිළිබඳව විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශ වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් පළ කර 60කට ආසන්න පිරිසක් හොර පාරෙන් බඳවා ගැනීමට සූදානම් වේ. ජාතික සේවක සංගමය, ඇමතිවරිය සහ ඉහළ නිලධාරීන් යන අය ලබාදෙන නාමලේඛන අනුව මේ පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරමින් සිටියි. විදේශ රැකියා සඳහා ගොස් සිටින ශ්‍රමිකයන්ගේ ගැටලු සොයා බලා විසඳීම සඳහා පළමු ලේකම්, දෙවන ලේකම් සහ තෙවන ලේකම් වශයෙන් නම් කරන නිලධාරීන් පත් කර ඇත. ඉහත හෙළි කළ ලෙස පුරප්පාඩු පිරවීමට සූදානම් වන්නේ මෙම තනතුරු සඳහාය.


ලංකා මාරසිංහ