තබ්බෝව ගොවි ජනපදයට වන අලි කරදර අධිකයි

මධ්‍යම අධිවේගය
මධ්‍යම අධිවේගයට ඉඩම් පවරා ගැනීමේ දී ගැටලු රැසක්
January 9, 2018
සීගීරියේ ඉඩම් කොල්ලය
සීගිරිය අවට බලහත්කාරී ඉඩම් කොල්ලයක්
January 9, 2018
Show all

තබ්බෝව ගොවි ජනපදයට වන අලි කරදර අධිකයි

අලි කරදර

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ තබ්බෝව ගොවි ජනපදයට අයත් තේවනුවර ඇතුළු ගම්මාන රැසකට මේ දිනවල කඩාවදින වන අලි රංචුවක් හේතුවෙන් සිය වගා බිම් මුළුමනින්ම විනාශ වී යන තත්ත්වයක් පවතින බවට ගොවීහු මැසිවිලි නගති.
විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය සහ තබ්බෝව අභය භූමිය ඔස්සේ පැමිණෙන මෙම අලි රංචුවේ අලින් 50 ක් පමණ ගැවසෙන බවත්, ඒ අනුව තබ්බෝව ගොවි ජනපදයට අයත් නෙල්ලිවැව, මහකොන්වැව, පාවට්ටාමඩුව, තේවනුවර, ප්‍රදීපාගම හා මයිලන්කුලම යන ගම්මාන රැසක ජනතාව මහත් පීඩාවකට පත්ව ඇති බවත් දැනගන්නට ඇත.
මෙම ගම්මානවල ගොවි ජනතාව පවසන්නේ සිය ගම්මාන මැදින් තැන් තැන්වල රක්ෂිත කොටස් ඉතිරි කිරීමත්, ජාවාරම්කරුවන් විසින් අලි වැට කඩාබිඳ දැමීමත් හා අකි්‍රය විදුලි වැට හේතුවෙනුත් මෙම තත්ත්වය මතු වී ඇති බවයි.


ප්‍රියංකර කළුපහන