පාලටුව ගුණරතන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට රාසපුත්‍රගේ බැල්ම

ගල්කොරි
ගල්කොරි දහසයට මැදි වූ ජීවිත
January 9, 2018
හබරාදුව සමුපකාර ග්‍රාමීය
හබරාදුව සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකුවේ මහා පරිමාණ මුදල් වංචාවක්
January 9, 2018
Show all

පාලටුව ගුණරතන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට රාසපුත්‍රගේ බැල්ම

පාලටුව ගුණරතන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

මාතර, පාලටුව ගුණරතන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අනවශ්‍ය දේශපාලන මැදිහත් වීම් හේතුවෙන් මේ වන විටත් දැඩි අර්බුදයකට ලක්ව ඇති බව වාර්තා වේ. පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ දී සජින් ද වාස්ගුණවර්ධනගේ හා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය චන්දිම රාසපුත්‍රගේ මැදිහත් වීම මත අදාළ විද්‍යාලයට විදුහල්පතිවරයකු පත් කරනු ලැබුවේ 2012 නොවැම්බර් මස 02 වැනි දිනදීය. මේ සඳහා එවකට දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගේ ආධාර අනුබල ද ලැබී ඇති බවද දැනගන්නට ඇත. කෙසේ වුවද, එම පුද්ගලයා විසින් පාසලේ සිදු කර තිබූ විවිධ මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවලට එරෙහිව පැනනැගි විරෝ්ධතා හමුවේ ඔහුව මාරු කර යවා ඇත. එහෙත්, නැවතත් මෙම තනතුර සඳහා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය චන්දිම රාසපුත්‍රගේ හිතවතෙකු පත් කිරීමට සැරසෙන බවක් අනාවරණය වී ඇත.
කෙසේ වුවද, ජවිපෙ දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී, ජයන්ත පතිරණ මහතා විසින් මේ පිළිබඳව පළාත් සභාවේ දී වාර්තාවක් සභාගත කිරීම හේතුවෙන් බලධාරීන්ට ද මේ සඳහා මැදිහත් වීමට සිදුව ඇති බවක් දැනගන්නට ඇත.


එස්. කේ. ගමගේ