හබරාදුව සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකුවේ මහා පරිමාණ මුදල් වංචාවක්

පාලටුව ගුණරතන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
පාලටුව ගුණරතන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට රාසපුත්‍රගේ බැල්ම
January 9, 2018
කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අමුතු බද්දක්
January 9, 2018
Show all

හබරාදුව සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකුවේ මහා පරිමාණ මුදල් වංචාවක්

හබරාදුව සමුපකාර ග්‍රාමීය

හබරාදුව විවිධ සේවා සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකුවේ තැන්පත් කොට තිබූ රුපියල් කෝටි පනස් නවයකට ආසන්න මුදලක් එහි හිටපු සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අක්‍රමවත් ලෙස වියදම් කර ඇති බවට චෝදනා කෙරේ.
ඒ හබරාදුව ග්‍රාමීය බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් සුරැකීමේ සංවිධානය මඟින් පසුගියදා ගාල්ල, හසාරා හෝටලයේ දී පවත්වනු ලැබූ විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක දී මේ පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය කෙරිණි. එහිදී එම සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු, දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී, නලින් හේවගේ මහතා අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ, යහපාලන ආණ්ඩුවේ අලි මහ දවල් මහ බැංකුව කඩන කොට පොඩි හොරු හබරාදූව සමුපකාර බැංකුව කඩා ඇති බවයි. එසේම මෙම වංචාව සම්බන්ධයෙන් දකුණු පළාතේ සමුපකාර ඇමතිවරයා වගකිව යුතු බවත්, තැන්පත්කරුවන්ට සාධාරණයක් ඉටු වන තුරු සටන අඛණ්ඩව ගෙන යන බවත් ඒ මහතා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේය.


සඳනුවන් කීර්ති