ජනපති උස්සන්න මෙහෙයුමක්

මහවැලි ජලය
මෛත්‍රීගෙනුත් විනාශකාරී උමඟක්
January 15, 2018
සසුනෝදය
රනිල් සංස්කෘතික අරමුදලට විදියි
January 15, 2018
Show all

ජනපති උස්සන්න මෙහෙයුමක්

ජනාධිපති උපදේශක කණ්ඩායමක්

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ මහා පරිමාණ වැඩසටහන් රට පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති උපදේශක කණ්ඩායමක් සහ පක්ෂයේ ප්‍රබල අමාත්‍ය කණ්ඩායමක් කටයුතු කරමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වේ. ඒ අනුව ඉදිරියේදී රට පුරා ප්‍රධාන නගර ඉලක්ක කර ගනිමින් දැවැන්ත කටවුට් බැනර් එල්ලීමටත්, ජනාධිපති ජංගම සේවයක් ආරම්භ කිරීමටත්, ජනාධිපති ජනහමු නමින් ජනහමු මාලාවක් පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉලක්කකර පැවැත්වීමටත් මේ වන විට කටයුතු සම්පාදනය කරමින් ඇතැයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග තහවුරු කරයි.


එස්. කේ. ගමගේ