තවත් ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉන්ධන නැවක් ලංකාවට ඇවිත්?

නිමල් සිරිපාල
සිරිපාලට කැපිල්ලක් !
January 15, 2018
උමාඔය සටන
උමාඔය සටනට අලුත් ජවයක් !
January 15, 2018
Show all

තවත් ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉන්ධන නැවක් ලංකාවට ඇවිත්?

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම විසින් ගෙන්වන ලද ගුවන් යානා ඉන්ධන තොගයක් ප්‍රමිතියෙන් තොර බවට තත්ත්ව පරීක්ෂණයෙන් තහවුරු වු බව ඒකාබද්ධ ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති එකමුතුව මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ප්‍රකාශ කරයි.
ගුවන් යානා තෙල් සැපයීමට ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට කිසිදු අවසරයක් නොමැති බවත්, ඒ සඳහා එම සමාගම දිගින් දිගටම ඉල්ලීම් කළ ද මේ වන තෙක් අවසර ලැබී නොමැති බවත් එම සංගමය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.
කෙසේ වෙතත්, මේ සම්බන්ධයෙන් ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන් මාධ්‍යය කළ විමසීමක දී ඔහු පවසා සිටියේ එවැනි බාල තෙල් ගෙන්වීමක් සිදු වී නොමැති බවයි. එහෙත් ගෙන්වූ තෙල් තොගය පරීක්ෂා කිරීමේදී ගැටලු ඇති බව පළමු පරීක්ෂණයේ දී අනාවරණය වූ බවත්, දෙවැනි පරීක්ෂණයේ දී එය වෙනස් වනු ඇති බවත් පැවසීය.


චතුර දිසානායක