මැතිවරණයෙන් පසු රනිල් ඉවතට

partluikjg
රාජ්‍ය සේවාවන් සංවෘත සේවාවන් කිරීමේ පනතක්
January 15, 2018
tea-plantation-workers
කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ දූෂිතයන් බරටම වැඩ
January 22, 2018
Show all

මැතිවරණයෙන් පසු රනිල් ඉවතට

ප්‍රිSRhg

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව හවුල් ආණ්ඩුවේ සංයුතිය වෙනස් වී රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව ප්‍රබල සාකච්ඡාවක් ඇති වී තිබෙන බවද තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ.
බැඳුම්කර මහ කොල්ලය පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට හෙළි වී තිබෙන තොරතුරු අනුව එහි ප්‍රධාන වගඋත්තරකරුවා වශයෙන් අගමැති රනිල් චෝදනාවට ලක් වීම නිසා ඉවත් කිරීම සිදු කෙරේ. එම ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ සාක්ෂි විමසීම අවසන් කර පසුව අගමැතිවරයාගේ සාක්ෂි ලබා ගැනීම සඳහා යළි කැඳවීය. මේ අතර කොමිෂන් සභාවේ නිල කාලය අවසන් වී තිබුණ ද යළි එය දීර්ඝ කර ඇත.
මේ කාලය තුළ එහි අවසන් වාර්තාව සකස් කර ඒ මත අගමැති ධුරයේ පුද්ගල වෙනසක් සිදු කිරීමට සාකච්ඡා කෙරෙමින් තිබේ. අගමැතිවරයා ඉවත් කළ සැණින්, මුළු කැබිනට් මණ්ඩලයම අලුතින් පත් කිරීමට සිදු වීම නිසා නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් ද පත් කෙරේ. නව අගමැති වශයෙන් එජාපයේ වැඩි පිරිසකගේ සහයෝගය මෙන්ම ජාත්‍යන්තරයේ අවධානය ද ලබා ගත හැකි අයකු පිළිබඳව යෝජනා වී තිබෙන බව අනාවරණය වේ.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න