රනිල් සංස්කෘතික අරමුදලට විදියි

ජනාධිපති උපදේශක කණ්ඩායමක්
ජනපති උස්සන්න මෙහෙයුමක්
January 15, 2018
රනිල් - බැසිල්
රනිල් බැසිල්ව බ්ලැක්මේල් කරලා
January 15, 2018
Show all

රනිල් සංස්කෘතික අරමුදලට විදියි

සසුනෝදය

‘සසුනෝදය’ යනුවෙන් නම් කළ රුපියල් ලක්ෂ පහක් බැගින් විහාරස්ථාන 15,000ක් සහ අනෙකුත් ආගමික පූජ්‍යස්ථාන සඳහා බෙදා දීමේ ව්‍යාපෘතිය නිසා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් සියල්ල අවසන් වීමේ අනතුරක් පවතින බව අනාවරණය වේ.
අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කර තිබෙන ආකාරයට මේ යටතේ මුදල් ඛෙදා දුනහොත්. රුපියල් කෝටි 750 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. මේ වන විට විහාරස්ථාන 1,800 කට මුදල් ලබා දී ඇති අතර, මේ සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් යොදා ගනිමින් සිටී.
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට අයත් පුරාවිද්‍යා භූමි වෙත ඇතුළු වන විදේශ සංචාරකයන්ගෙන් අය කර ගන්නා ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුවලින් කොටසක් එම අරමුදල සඳහා යොදවන ලෙස නියම කර තිබේ. ඒ අනුව සති තිහක් පුරා මේ වන විට රුපියල් කෝටි 300 ක් පමණ එක්රැස් වී තිබේ. ‘සසුනෝදය’ නම් ප්‍රචාරක ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුදල් බෙදා දීමට යොදා ගන්නා ප්‍රධාන මූලාශ්‍රය බවට මෙම අරමුදල පත් කරගෙන තිබෙන බැවින්, එය ඉතා ඉක්මනින් ශ=න්‍ය වීමේ අනතුරක් පවතින බව අනාවරණය වේ.
මැතිවරණ සමයේ මෙසේ මුදල් ලබා දීම පිළිබඳව පසුගිය සතියේ ‘ලංකා’ ප්‍රධාන පුවතින් තොරතුරු හෙළි කරනු ලැබීය. ඉන් පසුව අගමැතිවරයා ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කර තිබුණේ මැතිවරණ කොමිසමේ නියමයන්ට ගරු කරමින්, මැතිවරණය අවසන් වන තුරු රජයේ පත් වීම් ලබා දීම අත්හිටුවන බවය. එහෙත්, මුදල් බෙදා දීමේ මෙම ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවන බව ප්‍රකාශ නොකිරීමට වගබලාගෙන තිබූ බව මාධ්‍ය වාර්තාවලින් සනාථ වේ.


ලංකා මාරසිංහ