රාජ්‍ය සේවාවන් සංවෘත සේවාවන් කිරීමේ පනතක්

උමාඔය සටන
උමාඔය සටනට අලුත් ජවයක් !
January 15, 2018
ප්‍රිSRhg
මැතිවරණයෙන් පසු රනිල් ඉවතට
January 15, 2018
Show all

රාජ්‍ය සේවාවන් සංවෘත සේවාවන් කිරීමේ පනතක්

partluikjg

අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, ප්‍රවාහන ආදී රාජ්‍ය සේවාවන් සියල්ල සංවෘත සේවාවන් බවට පත් කිරීමේ පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව පසුගිය 13 වැනිදා පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේ දී ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණි.
මෙහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වූ සම කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රාජිත සේනාරත්න තමා විසින් මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කළේය.
රාජ්‍ය සේවාව තුළ පැවති 132 ක් පමණ වන වැටුප් තල සංඛ්‍යාව පසුගිය රජය විසින් 34 ක් දක්වා අඩු කිරීම යහපත් දෙයක් වුවද, ඒ හේතුවෙන් වෙනත් ගැටලු රාශියක් පැනනැගී ඇති බව එහිදී ඔහු විසින් වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය.
පවතින තත්ත්වය යටතේ එක් රාජ්‍ය සේවාවක වැටුප් වැඩි වීමක් තවත් සේවාවක සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි වීමක් ඉල්ලා සිටීමට හේතු වීම ගැටලු ඇති කරන්නක් බවත්, එක් එක් සේවාවන් සංවෘත සේවාවන් බවට පත් කිරීම තුළින් මෙම ගැටලුව විසඳා ගැනීමට හැකි වන බවත් ඔහු විසින් පවසනු ලැබීය.
මෙම පනත සම්මත කර ගැනීමෙන් අනතුරුව සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වැටුප් වැඩි කිරීමක් ප්‍රවාහන, අධ්‍යාපන හෝ වෙනත් කිසිදු ක්ෂේත්‍රයක සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කිරීමට හේතුවක් නොවනු ඇති අතර, එමගින් එක් ක්ෂේත්‍රයක වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා සහාය දැක්වීමක් වශයෙන් හෝ වෙනත් ක්ෂේත්‍රයක සේවකයනට එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට සහභාගී වීමේ ඉඩකඩ අහුරා ඇති බව මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන වෘත්තීය සමිති නායකයෝ ප්‍රකාශ කර සිටිති.


කිත්සිරි කොඩිතුවක්කු