ගොවිපළ තුනක් විකුණයි

ගෙවී ගිය වසර තුනක කාලය තුළ ජාතික පශ= සම්පත් මණ්ඩලයේ තිබූ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය සම්පූර්ණයෙන් බිඳ දමා ගොවිපොළවල් තුනක් පෞද්ගලික අංශයට විකුණා දැමීමට සැලසුම් කර ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වේ.
ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ඇමතිවරයා, පශ= සම්පත් මණ්ඩලයේ සභාපති සහ සාමාන්‍යාධිකාරී ඇතුළු ඉහළම පිරිසගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වී තිඛෙන බව අනාවරණය වේ. බරපතළ තත්ත්වය වන්නේ පවතින මූල්‍ය බංකොලොත් බව හමුවේ බෝපත්තලාව, මැණික්පාලගම සහ ඩයගම යන ගොවිපොළවල් තුන විකුණා දැමීමට සූදානම් වීමය. මෙම විකිණීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහාම වයස අවුරුදු 60 ඉක්ම වූ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයාගේ සේවා කාලය කැබිනට් අනුමැතියකින් පවා තොරව දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කර ඇත. කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ එය දීර්ඝ කරමින්, නීතියෙන් රිංගා ගොස් තිබේ.
වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත් වන විට මණ්ඩලයේ ස්ථාවර තැන්පතුව රුපියල් කෝටි පහක් තිබුණ ද, මේ වන විට රුපියල් කෝටි පහක බැංකු අයිරාවක් කර අවසන් බව හෙළි වේ. අර්ථසාධක වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 760 ක් ගෙවීමට ඇති අතර, රජයේ බදු රුපියල් ලක්ෂ 310 ක් ගෙවීමට ඇත. ඊට අමතරව කිරින්දපාන සහ අල්ගම ගොවිපොළවල් දෙක මහජන බැංකුවේ නාරාහේන්පිට ශාඛාවට රුපියල් කෝටි 27 ක් වූ මුදලකට උකසට තබා ඇත.
මණ්ඩලය බාහිර පාර්ශ්වයන්ට ගෙවිය යුතු මුළු වගකීම් ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 43 ක් ඉක්මවා තිබේ. මෙයට වගකිව යුතු නිලධාරීන් තව දුරටත් සේවයේ යොදවා සිටීම පිළිබඳව දැඩි විරෝධයක් සේවකයන්ගෙන් මතු වෙමින් තිබේ.


ගයාන් රූපසිංහ