බැඳුම්කරේ මුළු බර රවීට දී අධිකරණයට කොකා පෙන්වයි

ක=ඩු
ඇමතිවරුන් තුන්දෙනෙක් කුඩු රජවරු
February 6, 2018
ranwala
සපුගස්කන්ද ඕ.අයි.සී පෙන්වූ ‘පොලිසියේ අභිමානය’
February 6, 2018
Show all

බැඳුම්කරේ මුළු බර රවීට දී අධිකරණයට කොකා පෙන්වයි

රවී

බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් පත් කළ ත්‍රීපුද්ගල කමිටුව නිර්දේශ කර තිඛෙන පරිදි රවී කරුණානායක එම පක්ෂයේ උප නායක ධුරයෙන් ඉවත් කර අධිකරණමය ක්‍රියාවලිය මඟහැර යාවි ද යන ප්‍රබල සැකයක් නීති ක්ෂේත්‍රවල මතු වී තිබේ.
තිලක් මාරපන විදේශ ඇමතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ත්‍රීපුද්ගල කමිටුවක් පත් කර එක්සත් ජාතික පක්ෂය වශයෙන් බැඳුම්කර වාර්තාව අධ්‍යයනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම පැවරීය. ඒ අනුව සති දෙකක් තුළ එම කමිටුවේ වාර්තාව පක්ෂ නායක අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට භාර දී ඇත. එයින් නිර්දේශ කර ඇත්තේ, එජාපයේ උප නායක ධුරයෙන් රවී කරුණානායකව ඉවත් කිරීමට බව වාර්තා වී තිබේ.
තිලක් මාරපන වැනි ජනාධිපති නීතිඥයකු කමිටුවට පත් කර මෙවැනි නිර්දේශයක් ලබාගෙන මැතිවරණයෙන් පසුව බැඳුම්කර කොල්ලකරුවන්ට විරුද්ධව කිසිදු අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගෙන සිටීමේ උපක්‍රමයක් විය හැකි යැයි ප්‍රබල සැකයක් මතු වී ඇත.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න