මහින්ද පිලේ 13ක් එජාපයට පුදයි

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව නිර්මාණය වන දේශපාලන තත්ත්වය හමුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තනි ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා මහින්ද පාර්ශ්වයේ 13 දෙනෙකු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක් වීමේ සූදානමක් පවතින බවට තොරතුරු වාර්තා වේ. මෙම එක් වීම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ දැනුම්වත් භාවය මත සිදුවන්නක් බවට ද තොරතුරු අනාවරණය වේ. එවැනි ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය වීම තුළ මෛත්‍රී පාර්ශ්වය දුර්වල කළ හැකි බවත්, තම කණ්ඩායමට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම වළක්වා ගත හැකි බවත්, විශේෂයෙන්ම විපක්ෂයේ බලය අත්පත් කර ගත හැකි බවත් කල්පනා කොට ඇති රාජපක්ෂ කණ්ඩායම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනියමින් උදව් කරමින් සිටින බවට ද තොරතුරු වාර්තාවේ.


එස්. කේ. ගමගේ