රුපියල අපමණ අගයට ලංවෙයි

Giribawa sabhawa
දිළිඳු බව පරදා දිනිය යුතු ගිරිබාව
February 6, 2018
Arjun-kasun-1
ඇලෝසියස්ගේ දුක බෙදාගන්න මන්ත්‍රීන් පිරිසක් බන්ධනාගාරයට යයි
February 7, 2018
Show all

රුපියල අපමණ අගයට ලංවෙයි

doller

ඇමෙරිකානු ඩොලරය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල වාර්තා කළ වැඩිම අවප්‍රමාණය අද (පෙබරවාරි 07) දිනයේ වාර්තා වී ඇත. මේ වන විට ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 152.36ක් වන අතර විකුණුම් මිල 156.13ක් ලෙස දැක්වෙයි.
මහ බැංකුවේ මිල ගණන් මෙසේ වුවද කොළඹ ආසන්නයේ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් විසින් ඊට වඩා ඉහල මුදලකට ඩොලර් විකිණීම හා මිලදී ගැනීම කරනු ලබයි.