ආණ්ඩුවේ ලොක්කෝ කුණු කන්දෙනුත් ගසා කාලා

04
අල්ලස් කොමිසමට අවුරුදු 23ක සිරදඩුවම් !
February 14, 2018
07
වෛද්‍ය සභාවේ නිර්දේශ ඇමති විකෘති කරලා
February 14, 2018
Show all

ආණ්ඩුවේ ලොක්කෝ කුණු කන්දෙනුත් ගසා කාලා

06

කොළොන්නාව, මීතොටමුල්ල කසළ බැහැර කිරීමේ කටයුතු සඳහා බාහිර ආයතන වෙත ගෙවා ඇති මුදල් 2015 සහ 2016 වසර දෙක තුළ අසාමාන්‍ය ලෙස වර්ධනය වී ඇති බව වාර්තා වෙයි. ඒ අනුව 2015 වසරේ රුපියල් මිලියන 182ක් වැය කර ඇති අතර, 2016 වසරේ දී එය රුපියල් මිලියන 232ක් ලෙස වර්ධනය වී ඇත. 2017 වසරේ දී එය අවම වශයෙන් මිලියන 300 ඉක්මවන බව ද වාර්තා වෙයි. මේ මුදල්වලින් සැලැකිය යුතු කොටසක් ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල දේශපාලන නායකයන් වෙත ලැබී ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වෙමින් පවතින බව තව දුරටත් වාර්තා වේ.


එස්. කේ. ගමගේ