බැඳුම්කර කොල්ලකරුට සමාගම් 28ක් තිබිලා

07
වෛද්‍ය සභාවේ නිර්දේශ ඇමති විකෘති කරලා
February 14, 2018
විගණනාදිපති
විගණකාධිපතිගේ අවනඩුවත් ජනතාවට හෙළි කරයි
February 14, 2018
Show all

බැඳුම්කර කොල්ලකරුට සමාගම් 28ක් තිබිලා

බැදුම්කර

අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට අයත් තැරැවුකාර සමාගම් සහ ‘ඩබ්ලිව්. එම්. මෙන්ඩිස්ම’ත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම වැනි සමාගම් 28ක් දක්වා ව්‍යාපාර ජාලය වසර දෙකක් තුළ පුළුල් කරගෙන තිබී ඇත.
බැඳුම්කර මඟින් කොල්ලකන ලද මුදල් යොදවා මෙම සමාගම් ජාලා පතුරුවා ඇති අතර, කළු සල්ලි සුදු කිරීම (මුදල් විශ=ද්ධිකරණ) වැළැක්වීම සඳහා එම සමාගම් සියල්ලේ ම බැංකු ගිණුම් සියල්ල ම අධිකරණ නියෝග මත අත්හිටුවා ඇත. බැඳුම්කර මුදල් යොදවා විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය රැසක් ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද’ඉන්ටර්ග්‍රේඩ් මීඩියා නෙට්වර්ක්’ සමාගම මේ වන විට මුළුමනින් ම බිඳවැටී අවසන් ය. එසේ ම බැඳුම්කර ලාභ යොදවා මිල දී ගන්නා ලද මෙන්ඩිස් මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම ද මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන් ම වසා දමා තිබේ. එම සමාගම් ජාලයේ ම කිසිදු ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් පැවැත්විය නොහැකි පරිදි සේවක වැටුප් ගෙවීමට පමණක් බැංකු ගිණුම්වලින් මුදල් නිකුත් කිරීමට අධිකරණය අවසර ලබා දී ලබන ජූලි මස 06 වැනිදා දක්වා ගිණුම් අත්හිටුවීම දීර්ඝ කර තිබේ.
ඩබ්ලිව්. එම්. මෙන්ඩිස් සමාගම, ඉන්ටර්ග්‍රේඩ් මීඩියා නෙට්වර්ක් සමාගම, පර්පැචුවල් ඇසෙට් මැනේජ්මන්ට් සමාගම, පර්පැචුවල් කැපිටල් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගම වැනි සමාගම් 28ක් පර්පැචුවල් ටේ‍රෂරීස් මව් සමාගම යටතේ තිබී ඇත.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න