බෑනාගේ සමාගම වෙනුවෙන් රනිල් බොරු කියයි !

විගණනාදිපති
විගණකාධිපතිගේ අවනඩුවත් ජනතාවට හෙළි කරයි
February 14, 2018
වාරි ජලය
වාරි ජලයේ ගිය කුකුළු හොරයක්
February 14, 2018
Show all

බෑනාගේ සමාගම වෙනුවෙන් රනිල් බොරු කියයි !

කම්පැණි

බැඳුම්කර කොල්ලයට සෘජු වගඋත්තරකරුවකු වී සිටින අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට අයත් පර්පැචුවල් ටේ‍රෂරීස් සමාගමේ රුපියල් කෝටි 1,200ක වත්කම් රජය සතුව ඇති බවට අගමැතිවරයා කර තිඛෙන ප්‍රකාශය බොරුවක් බවට තොරතුරු හෙළි වේ.
බෑනාගේ සමාගම සතු රුපියල් කෝටි 1,200ක සුරැකුම් කිසිවක් රජයේ කිසි ම ආයතනයක නොමැති බව අනාවරණය වේ. බෑනාගේ සමාගමේ මූල්‍යමය වත්කම් හා සමාගමේ කොටස් වත්කම් රුපියල් කෝටි 750ක් පමණ ද, බැඳුම්කර බිල්පත් සහ මුදල් කළ හැකි වෙනත් විවිධ වත්කම් රුපියල් කෝටි 500ක් පමණක් බව ගිණුම් තොරතුරුවලින් හෙළි වන්නේ යැයි වාර්තා වේ. මේ අනුව රුපියල් කෝටි 1,200ක වත්කම් එම සමාගමේ පවතින බව ගිණුම්ගත කර තිබුණ ද, එම සමාගමේ මූල්‍ය අපරාධ හෙළි වීම නිසා වෙළෙඳපොළ තුළ ව්‍යාපාරය බිඳවැටීමෙන් ගිණුම්වල සඳහන් රුපියල් කෝටි 1,250ක පමණ වත්කම් සත්‍ය වශයෙන් ම තිබුණ ද, ඒ සියල්ල දැන් විකුණා රුපියල් කෝටි 250ක්වත් උපයා ගැනීමට නොහැකි බව අවධාරණය වේ.
මේ අතර බෑනාගේ සමාගම විසින් රජයේ රුපියල් කෝටි 1,145ක් කොල්ලකා ඇති බව නැවතත් තහවුරු වී තිබිය දී අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුණේ රජයට පාඩු සිදු වී ඇත් නම්, ඒ රුපියල් කෝටි 920ක් බවත්, රජය සතුව පවතින පර්පැචුවල් ටේ‍රෂරීස් සමාගමේ රුපියල් කෝටි 1,200ක් වූ සුරැකුම්වලින් අලාභය අය කර ගත හැකි බව ය. මේ ප්‍රකාශ ජනතාව නොමඟ යවන බොරු බව දැන් හෙළි වී තිබේ.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න