මහපොළ කැපීම උග්‍ර වෙයි

01
විදේශ විනිමය ආදායම 7.3% කින් පහළට
February 14, 2018
03
ජනාධිපතිට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්
February 14, 2018
Show all

මහපොළ කැපීම උග්‍ර වෙයි

02

විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ඔස්සේ මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව කපා හැරීම නිසා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් බරපතළ ආර්ථීක ගැටලූ රැසකට මුහුණ දී සිටින බව ජනාධිපතිවරයාට ලිඛිතව දන්වා තිබේ.
විශේෂයෙන් ම රජයේ සේවය කරන මාපියන්ගේ දරුවන් හට ලබා දෙන එම ශිෂ්‍යාධාර මුදල කපාහැර වෙනත් මාර්ගවලින් ඉහළ ම ආදායම් උපයන අයට ලබා දෙන ප්‍රතිපත්තිය අවසන් කර සියලූ ම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට පොදුවේ එය ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස එයින් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.
මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය නොලැඛෙන ශිෂ්‍යයන් හට ලබා දෙන ශිෂ්‍යාධාර මුදල විශාල පිරිසකට අහිමි කර තිබේ. වර්තමාන ආණ්ඩුව යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගේ මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව වාරික මුදල වැඩි කරන බව ප්‍රකාශ කර තිබුණ ද, දැන් කර තිඛෙන්නේ බහුතර පිරිසකට එය අහිමි කිරීම බව හෙළි වේ.


ගයාන් රූපසිංහ