වාරි ජලයේ ගිය කුකුළු හොරයක්

කම්පැණි
බෑනාගේ සමාගම වෙනුවෙන් රනිල් බොරු කියයි !
February 14, 2018
උදයංග
උදයංග නිසා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික අවුලක්
February 14, 2018
Show all

වාරි ජලයේ ගිය කුකුළු හොරයක්

වාරි ජලය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රබලයකුගේ නියෝග මත එහි අධ්‍යක්ෂවරයකු විසින් කුකුළු මස් හා මාළු සහිත දිවා ආහාර පැකට් 1,000 ක්, කෙටි ආහාර (ෂෝට් ඊට්ස්) 2,000 ක් සමඟ අතුරුපස වෙනුවෙන් කර තිඛෙන රුපියල් ලක්ෂ හතරකට ආසන්න වියදමක් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැකයක් ඇති වී තිබේ.
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් පවත්වන ලද වැඩමුළුවක දිවා ආහාර සඳහා බව සඳහන් කරමින්, රුපියල් 3,70,750.00 ක් අයථා ලෙස වියදම් කර ඇති බවට සැක මතු වී තිබේ. ඉහත දැක් වූ ආහාර වියදම්වලට අමතරව යෝගට් 1,000 ක්, කිරි පැකට් 1,000 ක් සහ වතුර බෝතල් 1,000 ක් සඳහා ද වියදම් දරා තිබේ. මෙම ආහාර පාන සපයා ඇත්තේ, සත්‍ය වශයෙන් ම වාරිමාර්ග වැඩමුළුවකට නොව ශී්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උත්සවයක් වෙනුවෙන් බවට සාධක පවතී.


ගයාන් රූපසිංහ