වෛද්‍ය සභාවේ නිර්දේශ ඇමති විකෘති කරලා

06
ආණ්ඩුවේ ලොක්කෝ කුණු කන්දෙනුත් ගසා කාලා
February 14, 2018
බැදුම්කර
බැඳුම්කර කොල්ලකරුට සමාගම් 28ක් තිබිලා
February 14, 2018
Show all

වෛද්‍ය සභාවේ නිර්දේශ ඇමති විකෘති කරලා

07

පසුගිය ජනවාරි 26 වැනිදා පළ කරන ලද අංක 2056/44 දරන ගැසට් පත්‍රය මගින් වෛද්‍ය සභාව විසින් නිර්දේශ කරන ලද වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප්‍රමිතීන් විකෘති කිරීමක් සිදු කර ඇති බව වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය මාධ්‍ය නිවේදනයක් මගින් කියා සිටී. වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනයේ කැඳවුම්කරු වෛද්‍ය මනුජ් වීරසිංහ මහතාගේ අත්සනින් යුතු නිවේදනය මගින් තව දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ ආචාර්යවරුන්ගේ එකඟත්වය මත ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මගින් නිර්දේශ කරන ලද වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප්‍රමිතීන්හි ඉතා වැදගත් නිර්දේශයන් කිහිපයක් ඇමතිවරයා විසින් වෙනස් කර ඇති බවයි. මෙම වෙනස් කිරීම මගින් අනාගත පරම්පරාවන්ට සෞඛ්‍ය සේවය ලැබීම කෙරෙහි අගතිදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය විය හැකි බවද අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ. අංක 2056/44 දරන ගැසට් පත්‍රය වහාම අවලංගු කර වෛද්‍ය සභාව විසින් නිර්දේශ කරන ලද වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප්‍රමිතීන් වහාම නීතිගත කරන ලෙස වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය ආණ්ඩුවට බල කර සිටින බව ද අදාළ නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.


එස්. කේ. ගමගේ