ජිල්මාට්වලට ඉඩ නෑ – ජවිපෙ කියයි

agrilogo
බල්ලාගේ වැඩේ කරන්නට යන බූරුවා කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය
February 20, 2018
No_election_badumkara_set_2
බැඳුම්කරයේ මහ මොළකරු තවමත් නිදැල්ලේ
February 20, 2018
Show all

ජිල්මාට්වලට ඉඩ නෑ – ජවිපෙ කියයි

ජිල්මාට්

‘නව පළාත් පාලන ආයතනවල බලය පිහිටු වීමේ දී බහුතර මන්තී්‍ර සංඛ්‍යාව දිනා ගත් පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වලට අවස්ථාව දිය යුතුය’ යන ස්ථාවරයේ සිටින අතර, උපක්‍රම යොදමින් බලය පිහිටු වීම සඳහා ගන්නා කවර හෝ ක්‍රියාමාර්ගවලට තම පක්ෂය සම්බන්ධ නොවී සිටීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂයේ ස්ථාවරය එම නායකයන් විසින් මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් පසු විවිධ අවස්ථාවල දී ප්‍රකාශ කර තිබේ. වැඩි දුරටත් එහිදී අවධාරණය කර ඇත්තේ, ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන්ට සියලූම පක්ෂ ගරු කළ යුතු බවය. ජනමතය අනුව යම් පළාත් පාලන ආයතනයකට පැහැදිලි බහුතර බලය හෝ එසේත් නැති නම්, සුළුතර බහුතරය හෝ ලබා දී තිඛෙන ස්වාධීන කණ්ඩායමකට හෝ පක්ෂයකට සභාව පිහිටු වීමේ අවස්ථාව ලබා දිය යුතු බවය. එසේ නොකර වෙනත් පක්ෂවල හෝ කණ්ඩායම්වල සභිකයන් එකඟ කරගෙන කෘත්‍රිමව ලබා ගන්නා බහුතර බලයක් සහිතව යම් ආයතනයක බලය පිහිටු වීමට කවුරුන් හෝ ක්‍රියා කරන්නේ නම්, එය ජනමතයට හිස නැමීමක් නොකරන ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී තත්ත්වයක් බව එම පක්ෂය අනාවරණය කර ඇත.


ලංකා මාරසිංහ