වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ පෙරමුණ විදුලි සේවකයන්ගේ සහායට එයි

Attack-on-Muslims-in-Ampara
ජාතිවාදයේ බර අඩි තබා ගිය අම්පාර
March 5, 2018
danger
මහඔයට විදුලි වැටක් ඕනෑ
March 5, 2018
Show all

වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ පෙරමුණ විදුලි සේවකයන්ගේ සහායට එයි

ෙෙෙෙෙෙෙෙ

අසාධාරණ ලෙස වැඩ තහනමට ලක් කර ඇති ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති නායකයන් හා සේවකයන් යළිත් සේවයේ පිහිටුවන ලෙස අදාළ අංශ වෙත බල කරමින් පසුගියදා මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වීය. ඒ රාජ්‍ය සංස්ථා මණ්ඩල අධිකාරී වෘත්තීය සමිති එකතුව මගිනි.
එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් එම වෘත්තීය සමිති එකමුතුව ප්‍රකාශ කර සිටියේ මෙම අසාධාරණ වැඩතහනම හකුළා ගැනීමට අදාළ අංශ විසින් කටයුතු නොකරන්නේ නම්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තීය සගයන්ගේ අරගලයට තම වෘත්තීය සමිති ද උපරිම සහාය ලබා දෙන බවයි.
මෙම අවස්ථාව සදහා වරාය, ඛනිජ තෙල්, ජලසම්පාදන හා ලංගම ආදී ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරමින් වෘත්තීය සමිති නායකයෝ රැසක් සහභාගී වී සිටියහ.


 නිපුණා සාරංගි