ආරක්ෂක ඇමතිගේ පරිගණක ජාලයට හැකරුන් ඇවිත්

9432100-3x2-700x467
තලේබාන් සංවිධානය දේශපාලන පක්ෂයක් වෙයි
March 12, 2018
tank-AP
ලෝකෙ ඕනෑම තැනකට රුසියාවෙන් මිසයිල
March 12, 2018
Show all

ආරක්ෂක ඇමතිගේ පරිගණක ජාලයට හැකරුන් ඇවිත්

Cybercrime-Pew

සිය ආරක්ෂක ඇමතිවරයාගේ සහ අභන්තර කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ පුද්ගලික පරිගණක ජාලවලට හැකරුන් ඇතුළුවීම පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටින බව ජර්මනියේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රකාශකයෙක් තහවුරු කළේය. ෆැන්සි ඛෙයාර් හෙවත් APT28 නමින් හැඳින්වෙන කුප්‍රකට හැකරුන් කණ්ඩායමක් විසින් ඔවුන්ගේ පරිගණක ජාලවලට රහසිගතව ඇතුළු වී තිබෙන බව ජර්මනියේ ජනමාධ්‍ය වාර්තා කරයි.