ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව

001-long-trip-mariusz-warsinski
අනන්තයේ සිට…
March 12, 2018
images
බොහෝ සංවේදී සිත් වෙනුවෙන්ම පමණයි
March 12, 2018
Show all

ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව

me kawluwa

‘වෙර වඩති
පාවිච්චි කර ගැනීමට
මෙහෙයවෙති
පාවිච්චි නොවෙන්නට’
ලෝකයේ සෑම දෙයක්ම පවතින්නේ ද්විත්ව අරගලයක් මත. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම හැම දෙයක්ම එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අංශ දෙකක් එකිනෙකට ගැටෙනවා. එකක් පසුබා අනෙක ඉදිරියට යන්නට. ඒ විදියට තමයි, ලෝකය සංවර්ධනය වෙන්නෙ. මාක්ස් සහ එංගල්ස් පඩිවරුන් ද්විඝටනාත්මක සංවර්ධනය විදියට පෙන්නලා දුන්නේ මේක. ඒක ඒ විදියට නම් නොකළත්, බෞද්ධ දර්ශනයෙන් මේක පැහැදිලිව දකින්නට තිබෙනවා. ලාභය, අලාභය සමඟ ගැටෙනවා. සත්‍යය, අසත්‍යය සමඟ ගැටෙනවා. නින්දාව, ප්‍රශංසාව සමඟ ගැටෙනවා. ජය, පරාජය සමඟ ගැටෙනවා. සැපය, දුක සමඟ ගැටෙනවා. එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අංශ දෙකක් අතර හැම විටම පවතින්නෙ අරගලයක්. ඕනෑම මානව සමාජයක මෙන්න මේ විදියටම සිදු වෙනවා.
වානර ගණයේ සතෙක් ම්ලේච්ඡත්වය හා මිනිස්කම අතර කරපු දීර්ඝකාලීන ද්විඝටනාත්මක අරගලයෙන් වුණේ ම්ලේච්ඡත්වය යල්පැන අභාවයට යන්නට සලස්වලා මිනිසෙක් විදියට ඉදිරියට යාම. ඒ මිනිසාගේ මුල්ම සමාජය ඇතුළෙ පැවැතුණු ද්විඝටනාත්මක අරගලය තිබුණේ තමා හා පරිසරය සමඟ. ඔහු පරිසරය සමඟ අරගල කරමින්, තමාගේ ජීවිතය සුවපහසු කර ගන්නට අවශ්‍ය ආකාරයට පරිසරය හැඩගසා ගත්තා. ඒක ඊළඟ අවස්ථාවේ මිනිසා, මිනිසා සමඟ කරන අරගලයක් බවටත් පත් වුණා. මුල්ම සමාජය වෙච්ච ප්‍රාථමික සාමුහික සමාජය බිඳවැටිලා වහල් හිමි සමාජයක් ගොඩනැගුණේ මේ කෙරුණු අරගලයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. පන්ති අරගලය බවට පත්වෙන්නෙත් ඒක.
මිනිසා තවත් මිනිසෙක් තමාගේ සුඛවිහරණය, තමාගේ සුභසිද්ධිය සඳහා ගොදුරු කරගෙන පාවිච්චි කර ගැනීමට වෙර වඩනවා. ගොදුරු කර ගැනීමට භාජනය වන මිනිසා මෙහෙයවිය යුත්තේ, තවත් කෙනෙකු වෙනුවෙන් පාවිච්චි නොවී සිටීමටයි. පාවිච්චි වන විට ගොදුරු වෙන්නා දිළින්දෙකු වෙනවා. ගොදුරු කර ගන්නා ධනවතෙකු වෙනවා. සමාජය පන්ති දෙකකට ඛෙදිලා පන්ති සමාජයක් හැදෙන්නේ එහෙම. පන්ති සමාජයක අනෙකා (අනෙක් සියලු දෙනාම) තමා වෙනුවෙන් පාවිච්චි කර ගැනීමට දරන උත්සාහයත් එක්ක පාවිච්චි වෙන්නා පාවිච්චි නොවී සිටීමට දැනුම්වත්ව උත්සාහ කරන කොට මේ දෙපැත්තේ අරගලය තීව්‍ර වෙනවා¦ උත්සන්න වෙනවා. දෙපැත්ත තදින් ගැටෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ ගැටුම තමයි, සමාජයේ පෙරළියක් කරලා අලුත් තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්නේ. වහලා හා වහල් හිමියා මේ විදියට ගැටිලා ඇති කර ගත්ත අලුත් තත්ත්වය තමයි, රදල වැඩවසම් සමාජය. ඒක ඇතුළෙත් අර විදියටම අරගලය සිද්ධ වෙලා ධනවාදී සමාජය බිහි වෙනවා.
දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ ධනවාදී සමාජයක. ඒක ඇතුළෙත් අර ද්විත්ව අරගලය ඒ විදියටම සිද්ධ වෙනවා. හැම මිනිහෙකුම උත්සාහ දරනවා, අනෙකා අනෙක් උන් තමන් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කර ගැනීමට. ඒ සඳහා විවිධ උත්සාහයන් දරනවා. ඒ උත්සාහයන් අද වෙන කොට අති සියුම් උපක්‍රමික උත්සාහයන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපට නිකමටවත් තේරුම් ගන්න බෑ, අපි හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ තවත් කෙනෙකුගේ ගොදුරක මුවවිටේ කියලා. මේ තත්ත්වය දැනුම්වත්ව අවබෝධ කර නොගත්තොත්, අපි හැම වෙලාවෙම අනෙකාගේ සුළු පරිමාණ හෝ මහා පරිමාණයෙන් ගොදුරක් බවට පත් වෙනවා. අපට ඒක නොතේරෙන්නේ, ගැරඩියෙකු ගොදුරක් ගිලින කොට වගේ එක වරම අනෙකාගේ මුවට වැටී ගිලී නොයන නිසයි. ඉතාම සියුම්ව අපේ ශ්‍රමය අපි හරිහම්බ කරන මිල මුදල ඩැහැ ගන්නා නිසයි.