සිරියාවෙන් පලා යන ගවුටා වැසියෝ

පෙබරවාරි 18 වන දින සිට මේ දක්වා සිරියාවේ හය සියයකට අධික ප්‍රමාණයක් මියගොස් ඇති අතර ඉන් බහුතරයක් කුඩා ළමුන් බවට වාර්තා වී ඇත. ගැටුම් පවතින නැගෙනහිර ගවුටා ප්‍රදේශයේ වාතාවරණය අති දරුණු අතට හැරෙද්දී ගැටුම්වලින් බේරීම පිණිස එහි වැසියන් පලා යමින් සිටින බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි. සිරියානු හමුදා ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ල තවත් ශක්තිමත් කරමින් දමස්කස් අගනුවරට නැගෙනහිරින් පිහිටි ගවුටා නගරය නැවත ඔවුන් යටතට ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවද සඳහන්ය.