රාජ්‍ය පරිපාලන ව්‍යාපෘතියක් නිළියකගේ සමාගමට

Untitled-1
දියට හඩන රුක්මල්ගම
March 20, 2018
fertilizer in sri lanka
පොහොර කැපූ ආණ්ඩුවෙන් නිලධාරීන්ට ලොකු පගාවක් !
March 20, 2018
Show all

රාජ්‍ය පරිපාලන ව්‍යාපෘතියක් නිළියකගේ සමාගමට

jjjjjjjjj

රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා නිල නිවාස 42ක් ඉදි කිරීමට අති විශාල සම්පත් නාස්ති කිරීමක් හා මූල්‍ය අපරාධයක් කොන්ත්‍රාත්කාර ඩී. ජේ. ඉදි කිරීම් සමාගම විසින් සිදු කරන බවට තොරතුරු හෙළි වී තිබේ.
කොළඹ 07, හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ, අංක 04 දරන ස්ථානයේ මෙම ඉදි කිරීම් සිදු කරමින් පවතී. රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇත්තේ, ප්‍රකට නිළියක වන සබීතා පෙරේරාගේ සැමියට අයත් ඩී. ජේ. නම් කොන්ත්‍රාත් සමාගමටය. රූඩ් දෙකයි, පර්චස් 32.28ක් වූ භූමියක් මේ සඳහා ලබා දී ඇති අතර, මේ වන විට එහි කොන්ක්‍රීට් ෆයිල් 98ක් බස්වමින් ඉදි කිරීම් ආරම්භ කර තිබේ. මෙතරම් විශාල ෆයිල් බැස්වීම සිදු කිරීම බලවත් ගැටලූකාරී තත්ත්වයක් මතුව තිඛෙන බවද අනාවරණය වේ.
ඉදි කිරීම් භාර දී තිඛෙන ඩී. ජේ. සමාගමට අයත් බත්තරමුල්ලේ පිහිටි එම නමින් තිඛෙන ගොඩනැගිල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට කුලී පිට ලබාගෙන ඇති අතර, මසකට ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 255ක කුලියක් ගෙවීම තුළින් විශාල මූල්‍ය අපරාධයක් සිදු කර තිබේ. මේ චෝදනා තිබිය දී, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව බලවත් ගැටලූ මතු වී ඇති බව හෙළි වේ.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න