ඉතාලියේ පරණ බෝම්බයක්

maxresdefault (2)
චීනය සද්දෙට වඩා පස් ගුණයකින් ඉදිරියට
April 2, 2018
01-England-Outline
බ්‍රිතාන්‍යයෙන් කොක්කක්
April 2, 2018
Show all

ඉතාලියේ පරණ බෝම්බයක්

1057488461

දෙවන ලෝක යුද සමයට අයත් පුපුරා නොගිය බෝම්බයක් ඉතාලියේ මධ්‍යම කලාපයේ වැඩ බිමක තිබී සොයා ගැනීමත් සමඟ ඒ අවට වෙසෙන 23,000 පමණ එම ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කරනු ලැබ ඇත. අත්වැරදීමකින් සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ නිෂ්පාදිත ඉහත කී බෝම්බය පුපුරා යාමට ඉඩ ඇති බව ෆැනෝ නගරයේ බලධාරීන් පවසා තිබිණි. යුද හමුදාවේ සහ නාවික හමුදාවේ විශේෂ භට කණ්ඩායම් බෝම්බය ඉන් ඉවත් කර මුහුදට හෙළීමට පෙර ප්‍රදේශයේ රෝහල් ගොඩනැගිලි තුළින් රෝගීන් ඉවත් කිරීමට සහ දුම්රිය සේවා අත්හිටුවීමට ද පියවර ගනු ලැබිණි.