කඩුවෙල, ගැමුණුපුර සුසාන භූමියටත් සොහොන් ලකුණු

newa-bhakti-park-a-wing-phase-1-elevation-14997918
උන්හිටි තැන් අහිමි කරන හෝමාගම ‘ටෙක්නෝ සිටි’ය
April 2, 2018
ggggggggggggg
මැන්ඩරීන් ගොවිපළේ සේවිකාවන් විරෝධතාවයක
April 2, 2018
Show all

කඩුවෙල, ගැමුණුපුර සුසාන භූමියටත් සොහොන් ලකුණු

din-06-21-dm-12-war20062016_cmy

කඩුවෙල, ගැමුණුපුර පොදු සුසාන භූමිය දැඩි සේ අබලන්ව පවතින බව වාර්තා වේ. එහි ඉදිකොට ඇති ආදාහනාගාර ශාලාවේ සීලිමේ කොටස් දිරාපත්ව වරින් වර ගැලවී යාම හේතුවෙන් වැස්සට තෙමෙමින් පවතී. එසේම ආදාහන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ගෑස් සිිලිින්ඩර මහ නගර සභාවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා දැඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදුව ඇති බවත්, සුසානයේ නඩත්තු කටයුුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය සේවක හිඟයක් පවතින බවත් දැනගන්නට ඇත.
එබැවින් මෙම පොදු සුසාන භූමිය තුළ පවතින අඩුපාඩු සපුරමින් එය රැක දෙන ලෙස ප්‍රදේශයේ ජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.


විමුක්තිනී සතරසිංහ