අප්‍රේල් විරු සමරුව

3333
ආණ්ඩුව දෙසතියක් තුළ මිලියන 14,000ක් ණය වේ
April 3, 2018
366
සුපිරි මෝටර් රථ සහ නැව සමඟ රහස් රැසක් ගිල්වයි
April 3, 2018
Show all

අප්‍රේල් විරු සමරුව

123

1971 අප්‍රේල් අරගලයේ ජීවිත පරිත්‍යාග කළ සගයන් සමරන අප්‍රේල් විරු සමරු වැඩසටහන් කිහිපයක්ම ජාතිකවත්, ජාත්‍යන්තරවත් සංවිධානය කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසයි.  ‘සදා සමරමු සොහොයුරෝ’ යන තේමාවෙන් ප්‍රධාන සමරු වැඩසටහන් තුනක් අප්‍රේල් 05 වැනිදා පැවැත්වෙන අතර, ඒවා තංගල්ල, කුරුණෑගල සහ බදුල්ලේ පැවැත්වේ. තංගල්ලේදී පක්ෂ නායක අනුර දිසානායක මහතාද, කුරුණෑගලදී පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම්, ටිල්වින් සිල්වා මහතාද, බදුල්ලේදී ප්‍රචාරක ලේකම්, විජිත හේරත් මහතාද සමරු දේශන පවත්වන බව එම පක්ෂය ප්‍රකාශ කරයි.