ආණ්ඩුව දෙසතියක් තුළ මිලියන 14,000ක් ණය වේ

indian_laundry_services___1_by_dawnrosecreation-d2xohnl
ඊයේ ගිලන් රථ – අද රෙදි සේදීම හෙට..?
April 3, 2018
123
අප්‍රේල් විරු සමරුව
April 3, 2018
Show all

ආණ්ඩුව දෙසතියක් තුළ මිලියන 14,000ක් ණය වේ

3333

සති දෙකක් වැනි කාලයක් තුළ පැවැත්වුණු කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම් දෙකකදී ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 14,710ක ණය ලබා ගැනීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
මෙහිදී විවිධ ජලාශ ව්‍යාපෘතීන් සඳහා පමණක් රුපියල් මිලියන 7,425ක ණය ලබා ගැනීමට පසුගිය දෙසතියක කාලය තුළ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත. කසළ ප්‍රවාහණ රථ ගෙන්වීම සඳහා මිලියන 2,198ක් ද, සොයිසා කාන්තා රෝහලේ ළදරු සත්කාර ඒකකය වැඩිදියුණු කිරීම වෙනුවෙන් මිලියන 5,086ක්ද ණය ලබා ගැනීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර, අධ්‍යාපන නවීකරණය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 15,700ක් ලෝක බැංකුවෙන් වේ. මෙයට අමතරව තල්පිටිගල ජලාශය ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 27,318ක මුදලක් චීනයේ අපනයන ආනයන බැංකුවෙන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති අතර, ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉහත මුදල යොදවා නොතිබියදීත් මහජන බැංකුව මගින් රුපියල් මිලියන 40,097ක මුදලක් ලබා ගැනීමට කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ. 2018 වර්ෂයට අදාළව විදේශ ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වසරේ මුල් කාර්තුව තුළ පමණක් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 732ක මුදලක් අවශ්‍ය බවට ගණන් බලා තිබේ. ආණ්ඩුව විසින් විවිධ කරුණු යටතේ මෙම ණය ගැනීම්වල අරමුණ ඉහත ණය වාරික පියවා ගැනීම වෙනුවෙන් මුදල් උපයා ගැනීම බව මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන ආර්ථීක විශ්ලේෂකයෝ ප්‍රකාශ කර සිටිති.


කිත්සිරි කොඩිතුවක්කු