ඇමෙරිකාවෙන් තවත් බෝම්බයක්

ටජිකිස්ථාන
කාන්තාවන්ට ආණ්ඩුවෙන් ඇඳුම්
April 3, 2018
ලාලු ප්‍රසාද් යාදව්ට
ලාලු හිරේ දාලාලු
April 3, 2018
Show all

ඇමෙරිකාවෙන් තවත් බෝම්බයක්

ජනරාල් ජෝන් නිකොල්සන්

රුසියාව ඇෆ්ඝන් තලේබාන් ව්‍යාපාරයට උදව් කරන බව ඇෆ්ගනිස්ථානයේ රඳවා සිටින ඇමෙරිකානු හමුදාවේ ප්‍රධානියා පවසයි. ජනරාල් ජෝන් නිකොල්සන් පවසන ආකාරයට රුසියාව අවි ආයුධ මගින් පවා තලේබාන් කැරලිකරුවන්ට ආධාර කරයි. ටජිකිස්තාන් දේශසීමාව ඔස්සේ තලේබාන් ව්‍යාපාරය සඳහා රහසිගතව අවි සැපයෙන බව සඳහන් කළ ජනරාල් නිකොල්සන්, එහෙත් එය කොපමණ ප්‍රමාණයකින් සිදුව ඇද්ද යන්න තමාට කිව නොහැකි බවත් සඳහන් කළේය. එහෙත් එවැනි ප්‍රකාශන තහවුරු කිරීම සඳහා සාක්ෂි නැතැයි පවසන රුසියාව එක්සත් ජනපද චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.