කාන්තාවන්ට ආණ්ඩුවෙන් ඇඳුම්

හිරේ
බොරු කිව්වොත් හිරේ
April 3, 2018
ජනරාල් ජෝන් නිකොල්සන්
ඇමෙරිකාවෙන් තවත් බෝම්බයක්
April 3, 2018
Show all

කාන්තාවන්ට ආණ්ඩුවෙන් ඇඳුම්

ටජිකිස්ථාන

කාන්තාවක් ඇඟලිය යුතු සහ එසේ ඇඟලිය යුතු නැති ඇඳුම් ඇතුළත් පොතක් එළිදැක්වීමට ටජිකිස්ථාන ආණ්ඩුව පියවර ගෙන ඇත. අදාළ නිර්දේශ ඇතුළත් පොත එළිදක්වා ඇත්තේ එරට සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයෙනි. අවුරුදු හතේ සිට හැත්තෑව දක්වා කාන්තාවන්ට සුදුසු යැයි හැෙඟන ඇඳුම්වලින් සැරසුන නිරූපිකාවන්ගේ ඡායාරූප මෙයට ඇතුළත් කර ඇති බව ඒෂියා-ප්ලස් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි. කාන්තාවක් රැකියාවට ඇඳිය යුතු ඇඳුම්, ජාතික සහ රාජ්‍ය නිවාඩු දිනවලට සුදුසු ඇඳුම් සහ මංගල උත්සවයකට මෙන්ම සති අන්තයට සුදුසු ඇඳුම් පවා මෙම පොතෙහි විවිධ පරිච්ඡේදවලින් නිර්දේශ කර ඇත.