තුවක්කුවට එරෙහිව රෙනී කිං

ලාලු ප්‍රසාද් යාදව්ට
ලාලු හිරේ දාලාලු
April 3, 2018
Budget_2018_srilanka
දේශීය කර්මාන්තකරුවා වළපල්ලට යවන ආණ්ඩුවේ බදු පනත
April 3, 2018
Show all

තුවක්කුවට එරෙහිව රෙනී කිං

Emma Gonzale

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ Marjory Stoneman Douglas උසස් විද්‍යාලයේදී තුවක්කුකරුවෙක් එහි සිසුන් ඇතුළු 17 දෙනෙකු මරා දැමීම නිසා තුවක්කු සංස්කෘතියට හා තුවක්කු ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව ඇමෙරිකානු රජය වහා පියවර ගත යුතුයැයි එම පාසලේ ශිෂ්‍යාවක වු 18 හැවිරිදි Emma Gonzalezගේ නායකත්වයෙන් එක්සත් ඡනපද ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඔවුනගේ මව්පියන් හා එක්සත් ජනපද කලාකරුවන් ඇතුළුව එක්ලක්ෂ හැත්තෑදහසක් 2018 මාර්තු 24 වැනි දින ධවල මන්දිරය වට කර තිබිණි.
එහිදී ඔවුන් කළු ඡාතිකයන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් අරගල කර මියගිය මාටින් ලුතර් කිං ගේ මිනිබිරිය වූ 9 හැවිරිදි පුංචි යොලැන්ඩා රෙනී කිංටත් පුංචි කතාවක් වෙන්කර තිබිණි.