දකුණු, මධ්‍යම උපාධිධාරීන් එකම දිනක රැකියා සටනේ

වසන්ත මො
අධ්‍යාපන ලොක්කන්ගේ සුපිරි සාදය ලංකා හෙළිදරව්වෙන් නවතී
April 3, 2018
මොරගහකන්ද ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ සේවකයන් ඉවතට
මොරගහකන්ද ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ සේවකයන් ඉවතට
April 3, 2018
Show all

දකුණු, මධ්‍යම උපාධිධාරීන් එකම දිනක රැකියා සටනේ

උපාධිධාරීන්

රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයේ දකුණු හා මධ්‍යම පළාත් ශාඛා මගින් උපාධිධාරීන් හට රැකියා ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් පසුගිය 28 වැනිදා විරෝධතාවක් පැවැත්වීය.
දකුණු පළාත් රැකියා විරහිත උපාධිධාරි සංගමය විසින් ගාල්ල බස් නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පවත්වනු ලැබීමෙන් අනතුරුව ඔවුහු පොලිසියේ බාධා කිරීම් මධ්‍යයේ පළාත් ආණ්ඩුකාර නිල නිවස දක්වා පා ගමනින් පැමිණියහ. එහිදී ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ඉදිරියේදී අදාළ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් ලබා දීමට එකඟ වී තිබේ.
මධ්‍යම පළාත තුළ පැවති විරෝධතාවය එම පළාත් සභාව ඉදිරිපිටදී පැවති අතර, එහිදී ද නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් ලබා දීමටත්. ගැටලූ විසඳීමටත් පොරොන්දු ලැබී තිබේ.
මෙහිදී ගුරු හා සංවර්ධන විභාග සමත් උපාධිධාරීන් වෙත වහාම රැකියා ලබා දීමත්, ගුරු සේවා බඳවා ගැනීම්වලදී කොට්ඨාස ක්‍රමය අහෝසි කිරීමත්, අවුරුදු 35ක සීමාව ඉවත් කර ගැනීමත් ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළේය. මේ අතර මෙම විරෝධතා සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දකුණු පළාත් සභා මන්තී්‍ර, නලින් හේවගේ මහතා සහ ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ නියෝජිතයන් කිිහිප දෙනෙක් ද සහභාගී වී සිටියහ.


නිපුණා සාරංගි