දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීම අසාධාරණයි

නාවලපිටිය නගර සභා
නාවලපිටිය නගර සභාවේ පාරිසරික ගැටලු
April 3, 2018
ත්‍රිහෙනාඑ
ක්‍රීඩාංගන සේවකයෙකුගේ අවනඩුව
April 3, 2018
Show all

දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීම අසාධාරණයි

දුම්රිය ගාස්තු

අප්‍රේල් 01 වනදා පටන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත 15%ක දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීම කිසිසේත්ම සාධාරණ නොවන්නක් බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය ප්‍රකාශ කර සිටියි. මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංවිධානය වැඩි දුරටත් පෙන්වා දී ඇත්තේ, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික පාඩුව රුපියල් කෝටි 700කට ආසන්න බවත්, එම පාඩුවට වගකිව යුත්තේ මගීන් හෝ දුම්රිය සේවකයන් නොව දුම්රිය බලධාරීන් බවත්ය. එසේම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබිය යුතු ආදායම් නිසි පරිදි දුම්රිය සේවයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් යොදවා ගන්නවා වෙනුවට ජාවාරම්කාරයන්ගේ හා තම හිතවතුන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් දුම්රිය සේවය බිලි දීම කිසිසේත්ම අනුමත කළ නොහැකි බවද එම සංගමය විසින් පෙන්වා දී තිබේ.
එබැවින්, දුම්රිය සේවයේ බර ජනතාවගේ කර මත නොහෙළා දුම්රිය සේවය රැක ගැනීමටත්, එය පාඩු නොලබන තත්ත්වයට ගෙන ඒ්මටත් අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගෙන් කඩිනම් සාකච්ඡාවක් ද ඔවුන් විසින් ඉල්ලා ඇති බව දැනගන්නට ඇත.


නිපුණා සාරංගී