නාවලපිටිය නගර සභාවේ පාරිසරික ගැටලු

මොරගහකන්ද ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ සේවකයන් ඉවතට
මොරගහකන්ද ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ සේවකයන් ඉවතට
April 3, 2018
දුම්රිය ගාස්තු
දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීම අසාධාරණයි
April 3, 2018
Show all

නාවලපිටිය නගර සභාවේ පාරිසරික ගැටලු

නාවලපිටිය නගර සභා

පළාත් පාලන ආයතන අතරින් නාවලපිටිය නගර සභාවේද මේ වන විට කැළි කසළ ප්‍රශ්නය උග්‍ර වෙමින් තිබ‍ෙනු දක්නට ලැබේ. මෙම නගර සභාවේ කැළි කසළ එකතු කිරීමට විධිමත් ක්‍රමයක් නොමැති අතර අතුරු මාර්ග ආරම්භක ස්ථානයේ කැළි කසළ ගොඩගසා ඇති අයුරු දක්නට ලැබේ. මෙහිදී බල්ලන්, කපුටන් විසින් කසළ අවුස්සන අතර අවට දුර්ගන්ධයක්ද, ඩෙංගු මදුරුවන් බෝ වීමේ තර්ජනයක්ද පවතී. නගර සභාවේ වාහන මගින් කැළි කසළ ඉඹුල්පිටිය ප්‍රදේශයට ප්‍රවාහණය කරනු ලබන අතර, එහිදී නාවලපිටිය, තලවාකැලේ මාර්ගය දෙපසද මේ වන විට කුණු කසළ එකතු වීම පාරිසරික ගැටලුවක් වී ඇත. ඉඹුල්පිටිය ප්‍රදේශයේ ස්ථානයකට නගර සභාව මගින් මෙම කැළි කසළ බැහැර කිරීම නිසා ප්‍රදේශයේ ජල මූලාශ්‍රවලටද ඒවා මිශ්‍ර වීම සිදුවේ.
ඒ හැරුණු විට වර්ෂා සහිත කාලවලදී අවට දුර්ගන්ධයක්ද පවතී. එබැවින් ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන මෙම ගැටලු පිළිබඳව බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු නොකළහොත් පසු කලෙක උග්‍ර පාරිසරික ගැටලු කෙරේ නාවලපිටිය ජනතාවට මුහුණ පාන්නට සිදුවනු ඇත.


ප්‍රභාත් රාජපක්ෂ