බොරු කිව්වොත් හිරේ

130318-iraq-war-anniversary-lisa_e3gxy0
ඉරාක යුද්ධයේ සිට පහළොස් වසරක්
April 3, 2018
ටජිකිස්ථාන
කාන්තාවන්ට ආණ්ඩුවෙන් ඇඳුම්
April 3, 2018
Show all

බොරු කිව්වොත් හිරේ

හිරේ

ව්‍යාජ පුවත්වලට වැට බැඳීමේ අරමුණින් එවැනි පුවත් ප්‍රචාරය කළ බවට වරදකරුවන් වන පුද්ගලයන් සඳහා වසර දහයක් දක්වා වූ සිර දඩුවම් ලබා දීමට හැකිවන නව නීතියක් මැලේසියානු ආණ්ඩුව විසින් යෝජනා කරනු ලැබ තිබේ. ව්‍යාජ පුවත් මර්දන පනත යටතේ වරදකරුවන් වන පුද්ගලයන් සිරගත කිරීමට හෝ ඇමෙරිකානු ඩොලර් 128,000 දඩයකට යටත් කිරීමට හෝ එම දඩුවම් දෙකම ලබා දීමට හැකි වනු ඇත. සති කීපයක් තුළ පැවැත්වීමට නියමිත මහමැතිවරණයට පෙර අදාළ පනත් කෙටුම්පත පසුගිය මාර්තු 26 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණි.