ලාලු හිරේ දාලාලු

ජනරාල් ජෝන් නිකොල්සන්
ඇමෙරිකාවෙන් තවත් බෝම්බයක්
April 3, 2018
Emma Gonzale
තුවක්කුවට එරෙහිව රෙනී කිං
April 3, 2018
Show all

ලාලු හිරේ දාලාලු

ලාලු ප්‍රසාද් යාදව්ට

දූෂණ චෝදනාවලට වැරදිකරු යයි තීන්දු කෙරුණ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ හිටපු මහ ඇමති ලාලු ප්‍රසාද් යාදව්ට නැගෙනහිර ඉන්දියාවේ අධිකරණයකින් වසර හතක සිර දඩුවම් නියම විය. හිටපු මහ ඇමතිවරයා වරදකරු කරන ලද්දේ ‘ෆොඩර් වංචා’ යනුවෙන් ප්‍රසිද්ධ වූ දූෂණ අපචාර සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ භූමිකාව සම්බන්ධයෙනි.
බිහාරයේ ගවයන්ගෙන් යැපෙන දුප්පත් ගොවීන්ට අවශ්‍ය පිදුරු ඇතුළු සත්ත්වාහාර සැපයීම සඳහා වෙන් කරන ලද ඩොලර් කෝටි ගණනක් 1990 දශකයේ සිදු කරනු ලැබ ඇති එම මූල්‍ය අපචාරයේදී රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයෙන් වංචා කළ බවට හිටපු මහ ඇමති ලාලු ප්‍රසාද් යාදව් ඇතුළු කණ්ඩායමකට චෝදනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබුණි.