වසර දෙසීයකටත් වඩා පැරණි ලංකාවේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ‘ටි‍්‍රම්බල්’ නම් ඇමරිකානු සමාගමක් වෙත පැවරීමට මේ වන විට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව වාර්තා වේ. රුපියල් මිලියන 25,500කට මෙසේ මැනුම් කටයුතු බදු දීමට තීරණය කර ඇත්තේ දැනට මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එම කටයුත්ත රුපියල් මිලියන 2,360ක මුදලකට කළ හැකිව තිබිය දී බව එහි සේවකයෝ පවසති. මේ වන විට මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි මිනින්දෝරුවන් 700ක් පමණ සේවය කරන අතර, ඊට අමතරව තවත් ලියාපදිංචි මිනින්දෝරුවන් 1,300ක පමණ පිරිසක් මෙරට සිටින බව ද වාර්තා වේ. එසේම වෙනත් සේවකයෝ 2,500ක පමණ පිරිසක් ද මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව සතුව සිටිති. ඇමරිකානු සමාගම මෙම කටයුත්ත සිදු කරන්නේ ද මෙම සේවකයන් ලවාම වීම විශේෂත්වයකි. කෙසේ වුවත් මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් ආර්ථික කමිටුවේ අනුමැතිය මේ වන විට ලැබී ඇති අතර, කැබිනට් අනුමැතිය හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා නොගෙනම මෙය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගයක් සඳහන් කරයි..