සියලූ ම ලොතරැයිපත්වල මිල රුපියල් 10.00කින් ඉහළ නැංවීමට සාපේක්‍ෂව තම කොමිස් මුදල වැඩි නොකිරීමට එරෙහිව පසුගිය 03 වැනිදා දිවයින පුරා ලොතරැුයි අලෙවි නියෝජිතයෝ ලොතරැුයි අලෙවියෙන් ඉවත් වූහ. ඒ අනුව දිවයිනෙහි ලොතරැුයි අලෙවිය මුළුමනින් ම බිඳවැටුණු අතර, එම කාලසීමාව තුළ සිදු වූ සමස්ත අලාභය රුපියල් මිලියන 400ක් පමණ වන බව වාර්තා වේ. ලොතරැුයි අලෙවි නියෝජිතයන් හා ජනාධිපතිතුමා අතර පසුගිය 05 වැනි දින පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක දී දින තුනක් වැනි කාලයකින් මේ සඳහා විසැඳුමක් ලබා දෙන බවට ජනාධිපතිතුමන් විසින් පොරොන්දු දීමත් සමඟ වර්ජනය නිමාවට පත් විය. කෙසේ වුව ද, අදාළ කාලසීමාව ඉක්මවා සතියකට වැඩි කලක් ගතව තිබිය දී තම ගැටලූවට පිළිතුරක් නොමැති බවට ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයෝ ප‍්‍රකාශ කර සිටිති. .