ආණ්ඩුවට එරෙහිව මේ වන විට රට පුරා ගොවි, කම්කරු, ශිෂ්‍ය උද්ඝෝෂණ දිනෙන් දිනම වර්ධනය වෙමින් පවතී. ආණ්ඩුවේ හිතුවක්කාරී හා අත්තනෝමතික තීරණ හේතුවෙන් මේ තත්ත්වය වර්ධනය වෙමින් පවතී. රාජ්‍ය සම්පත් පෞද්ගලිකකරණය, ජනතාවගේ ඉඩම් බහුජාතික කොම්පැනිවලට විකිණීම, පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල නීතිගත කිරීම වැනි ජනතා ද්‍රෝහී කි‍්‍රයාවන්ට එරෙහිව පෙළගැසෙන ජනතා බලවේග මර්දනය කිරීම සඳහා පවතින නීති ප‍්‍රමාණවත් නොවන හෙයින්, නීතිය හා සාමය රැුකීම සඳහා යැයි කියමින්, හදිසි .