වෛද්‍ය උපාධිය විකුණන මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික ආයතනය නීතිගත කිරීමට හැකි වන ආකාරයේ එකඟතා කිහිපයකට උසස් අධ්‍යාපන බලධාරීන් සහ වෛද්‍ය පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන් එකඟ වී ඇති බවට පසුගිය දිනවල ප‍්‍රවෘත්ති පළ වූ අතර, එයට ප‍්‍රතිචාර දක්වමින් වෛද්‍ය පීඨ අටෙහි ම පීඨාධිපතිවරුන් විසින් මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. පුළුල්ව කරුණු පැහැදිලි කරමින් නිකුත් කර ඇති එම නිවේදනයට ද වෛද්‍ය පීඨ අටෙහිම පීඨාධිපතිවරුන් අත්සන් තබා ඇත. එහි සඳහන් වන්නේ සයිටම් ආයතනයේ සිසුන්ට තාවකාලිකව ලියාපදිංචිය ලබා දෙන ලෙස නියෝග කරමින් අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබා දුන් තීන්දුවට තමන් එකඟ නොවන බවත්, ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් එම තීන්දුව අභියෝගයට ලක් කිරීමට ගන්නා ලද තීරණයට තමන්ගේ පූර්ණ සහයෝගය පළ කරන බවත්ය. එසේම මෙම ගැටලූව සම්බන්ධයෙන් සියලූම පාර්ශ්වවලට එකඟ විය හැකි ප‍්‍රායෝගික විසඳුමක් ලබා දීමට පවතින සහ පැවැති රජයන් විසින් දැක් වූයේ ඇල්මැරුණු ප‍්‍රවේශයක් බව ද ඔවුහු අවධාරණය කර සිටිති. වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය, සායනික පුහුණුව හා වෛද්‍ය වෘත්තිය පිළිබඳ කිසිදු අවබෝධයක් නොමැති ඇතැම් පාර්ලිමේන්තු සභිකයන් විසින් සයිටම් ආයතනයට පක්ෂපාතීව කරනු ලබන අවස්ථාවාදී ප‍්‍රකාශ තරයේ හෙළා දකින බව ද ඔවුන් සඳහන් කර තිබේ. සයිටම් ආයතනය සිසුන් බඳවා ගන්නා ක‍්‍රමය, එය නිසි කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැතිව පවත්වාගෙන යන ක‍්‍රමය සහ හුදු මූල්‍යමය වාසි අපේක්ෂාවෙන් ලාභ ලැබීම පමණක් අරමුණු කර ප‍්‍රමිතිය ගැන නොසලකා කටයුතු කරන බවට සාක්ෂි සහිතව සනාථ වී තිබියදී එයට වෛද්‍ය උපාධිය පිරිනැමීමේ කිසිදු බලයක් ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නොමැති බවත් එම පීඨාධිපතිවරු අවධාරණය කරති. .