තවත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් කළුතර දිස්ත‍්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඉදි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇතැයි වාර්තා වේ. අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසිනි. තොරතුරු තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු සහ කළමනාකරණ උපාධි ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය ස්ථාපිත කෙරෙනු ඇත. ඉන්දියාවේ මනිපාල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාඛාවක් ලෙස මෙය විවෘත කෙරෙනු ඇති බවද වාර්තා වේ. එම විශ්ව විද්‍යාලයට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ ක‍්‍රමවේදය සහ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කෙරෙන ආකාරය පිළිබඳව තවදුරටත් සොයා බැලිය යුතු බව එහිදී ප‍්‍රකාශ වී ඇති අතර, ඒ පිළිබඳව තව දුරටත් අධ්‍යයනය කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයාද ප‍්‍රකාශ කර ඇතැයි වාර්තා වේ. .